Điều khoản dịch vụ

Tác giả: admin Ngày đăng: 2 Tháng Năm, 2024

1. Xử lý khiếu nại


– Khi có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao sản phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, đổi/trả sản phẩm,… Khách hàng có thể liên hệ với Bộ phận CSKH theo Hotline 1800282283
– Khách hàng vui lòng cung cấp Mã đơn hàng được Lorex.vn xác nhận gửi đến email. Bộ phận CSKH của Lorex.vn sẽ tiếp nhận ngay và phản hồi lại
– Trường hợp giải quyết khiếu nại do lỗi nhập sai thông tin từ Lorex.vn:
Khách hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin khi tham gia giao dịch trên website. Nếu khách hàng nhập sai thông tin gửi về cho Lorex.vn thì Lorex có quyền từ chối thực hiện giao dịch.
Ngoài ra, trong mọi trường hợp, Khách hàng có quyền đơn phương chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:
+) Đã thông báo cho Lorex.vn về việc hủy giao dịch qua Hotline 1800282283
+) Trả lại sản phẩm đã nhận nhưng chưa sử dụng hoặc hưởng bất kỳ lợi ích nào từ sản phẩm đó (theo quy định tại Chính sách đổi trả hàng hóa).

2. Điều khoản chung


– Các quy định được dẫn chiếu là một phần không thể tách rời của Điều khoản và Điều kiện này.
Lorex.vn và Khách hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ được quy định trong Điều khoản và Điều kiện này.
– Nếu bất kỳ nội dung nào của Điều khoản và Điều kiện bị cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hay một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều khoản và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.
– Điều khoản và Điều kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Lorex.vn và Khách hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều khoản và Điều kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trong vòng ba mươi (30) ngày. Quá thời hạn 30 ngày mà không thể giải quyết thì những tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ ĐẶT LỊCH TƯ VẤN